Skip links

Privacybeleid

Privacybeleid .

Inleiding

Mudmasky en de geregistreerde naam MUDMASKY is een merk van Mousavi Skincare B.V. en is geregistreerd in Nederland. Meer informatie over ons en/of onze geregistreerde merk(en) is beschikbaar in de Gebruiksvoorwaarden.

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

De bescherming van de privacy van de consument is voor ons van het allergrootste belang. Wij zetten ons in voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten. Persoonsgegevens zijn gegevens die (1) in enigerlei vorm worden vastgelegd; (2) gaan over of betrekking hebben op een bepaalde persoon; en (3) aan die persoon kunnen worden gekoppeld.

U verstrekt Persoonlijke Informatie aan MUDMASKY via de volgende manieren:

1) Online bestellen: Wanneer u online een individuele account aanmaakt op www.mudmasky.com, kunnen wij een verscheidenheid aan informatie verzamelen, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardinformatie.

2) Telefoon: Wanneer u Mudmasky’s Customer Care/Third-Party Partner belt voor overleg over onze producten of het bestellen van producten, kunnen wij informatie vragen en verzamelen zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardinformatie.

3) Een persoonlijk bezoek aan een schoonheidssalon, spa, hotel of een andere distributeur.

4) Wij kunnen ook bepaalde demografische informatie verzamelen (zoals geslacht of leeftijd) en informatie over uw interesses en voorkeuren (“voorkeursinformatie”). In veel gevallen is dergelijke demografische informatie en informatie over voorkeuren optioneel. In andere gevallen, zoals online-enquêtes, verzamelen wij deze informatie op anonieme basis. Indien wij echter demografische informatie of informatie over voorkeuren koppelen aan Persoonsgegevens, dan worden dergelijke demografische informatie en informatie over voorkeuren in het kader van dit Privacybeleid behandeld als Persoonsgegevens.

 

5) Wij kunnen toestemming vragen om uw foto’s en bijbehorende bijschriften van Instagram of andere sociale media verkooppunten weer te geven. Houd er rekening mee dat in het geval dat u @mudmasky “tagt” op onze sociale media-accounts zoals; FaceBook (@mudmasky), Instagram (@mudmasky), Twitter (@mudmasky) – we uw foto zonder enige kennisgeving op onze sociale media pagina(‘s) kunnen “reposten”.

 

MUDMASKY vraagt alleen naar persoonlijke informatie die zij nodig heeft. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij werd verzameld. MUDMASKY kan uw Persoonlijke Informatie doorgeven aan bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en/of kan de informatie die u ons verstrekt ook gebruiken om productinformatie en aanbiedingen te helpen personaliseren. Wij gebruiken uw naam en postadresgegevens alleen om u promotieartikelen, nieuws en aanbiedingen te mailen. Wij zullen uw gebruikersinformatie of e-mailadres nooit aan iemand geven of verkopen zonder uw toestemming. Om de naleving van de federale wetgeving te verzekeren, bewaart Mudmasky.com geen informatie die door kinderen onder de leeftijd van 16 jaar wordt verstrekt. Indien u persoonlijke informatie gewijzigd of verwijderd wenst te zien, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact met ons op te nemen overeenkomstig het onderstaande gedeelte CONTACT OPNEMEN.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. In het beleid wordt onze privacybelofte aan u uiteengezet.

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en is ontworpen om de gegevensbeschermingswetgeving in heel Europa te harmoniseren, de gegevensbescherming van alle EU-burgers te beschermen en te versterken en de manier waarop organisaties in de hele regio gegevensbescherming benaderen, een nieuwe vorm te geven.

Sites van derden en sociale media

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op, en MUDMASKY is niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site of web-eigendom exploiteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een toepassing, die via deze Site beschikbaar is of waarnaar deze Site een link bevat. De beschikbaarheid van, of het opnemen van een link naar, een dergelijke site of eigendom op de Site impliceert geen onderschrijving ervan door ons of door onze filialen. Mudmasky.com heeft ook “plugins” (zoals de Facebook “Like” knop) naar sites van derden of bieden login (zoals inloggen met Facebook) via een account van een derde partij. Plugins en login-functies van derden, met inbegrip van het laden, de werking en het gebruik ervan, vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden van de derde partij die ze levert.

Gerichte reclame

Wij kunnen ook contracten afsluiten met advertentienetwerken van derden die IP-adressen en andere informatie verzamelen via het gebruik van cookies, webserverlogs en webbakens op onze websites en e-mails; op websites en e-mails van derden; en op onze advertenties die op websites van derden worden geplaatst. Zij gebruiken deze informatie om advertenties aan te bieden over producten en diensten die zijn afgestemd op uw interesses (ook voor bedrijven die niet aan ons zijn gelieerd). Het is mogelijk dat u deze advertenties op andere websites ziet. Dit proces helpt ons ook de doeltreffendheid van onze marketinginspanningen te beheren en na te gaan.

Californië Do Not Track kennisgeving

Krachtens de wetgeving van Californië moeten exploitanten van websites en onlinediensten bekendmaken hoe zij reageren op “do not track”-signalen van webbrowsers of andere soortgelijke mechanismen die consumenten de mogelijkheid bieden een keuze te maken met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie over de onlineactiviteiten van een consument in de loop van de tijd en via websites van derden, voor zover de exploitant zich bezighoudt met die verzameling. Op dit moment volgen wij de persoonlijke informatie van onze klanten niet in de tijd en op websites van derden, en daarom is deze vereiste niet op ons van toepassing. De Californische wet vereist ook dat exploitanten van websites en onlinediensten bekendmaken of derden persoonlijke informatie kunnen verzamelen over de onlineactiviteiten van hun gebruikers in de loop van de tijd en op verschillende sites wanneer de gebruikers de website of dienst van de exploitant gebruiken. Derden die inhoud of diensten op onze site hebben, zoals een sociale functie, een analysedienst of een partner van een reclamenetwerk, kunnen informatie verkrijgen over uw surf- of gebruiksgewoonten, maar deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens. Wij staan niet bewust toe dat dergelijke derden persoonlijke informatie van onze site verzamelen, tenzij u die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt en wij die informatie met uw toestemming aan hen verstrekken.

Beveiliging

MUDMASKY neemt redelijke maatregelen om de Persoonlijke Informatie van onze klanten te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, onthulling, wijziging en vernietiging. Wij gebruiken redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke informatie onder ons beheer te beschermen. Wij hebben Mudmasky.com ontworpen om alleen bestellingen te accepteren van webbrowsers die communicatie via Secure Socket Layer (SSL) technologie toestaan. Dit betekent dat u niet per ongeluk een bestelling kunt plaatsen via een onbeveiligde verbinding. Voor geen enkele datatransmissie via het internet of gegevensopslagsysteem kan echter 100% veiligheid worden gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een account die u bij ons hebt, in het gedrang is gekomen), gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem door contact met ons op te nemen in overeenstemming met het onderdeel CONTACT OPNEMEN hieronder.

Keuzes en toegang

MUDMASKY geeft u keuzes met betrekking tot ons gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden van:

1) Het ontvangen van marketing communicatie van ons: Indien van toepassing en u niet langer marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen op een doorlopende basis, kunt u zich afmelden voor het ontvangen hiervan door contact met ons op te nemen zoals hieronder gespecificeerd in de sectie CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam, de vorm(en) van marketingcommunicatie die u niet langer wenst te ontvangen, en het adres (de adressen) waarnaar de communicatie wordt gestuurd. Als u bijvoorbeeld niet langer marketinge-mails of direct mail van ons wenst te ontvangen, laat ons dat dan weten, en geef uw naam en e-mail- of postadres op. U kunt er ook voor kiezen geen marketingberichten meer van ons te ontvangen door de Site te bezoeken en uw online profiel bij te werken. Bovendien kunt u zich afmelden voor het ontvangen van marketing e-mails van ons door de afmeldingsinstructies te volgen die in een dergelijk bericht staan.

2) Het ontvangen van herinneringen van ons: Indien van toepassing en u niet langer medische herinneringen van ons wenst te ontvangen op een doorlopende basis, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van deze herinneringen door contact met ons op te nemen zoals hieronder vermeld in de rubriek CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam en het e-mailadres of telefoonnummer waarop u herinneringen van ons ontvangt.

3) Ons delen van uw persoonlijke informatie met filialen en derde partners: Indien van toepassing en u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonlijke informatie niet doorlopend delen met onze gelieerde ondernemingen en/of derde partners voor hun marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor dit delen door contact op te nemen zoals hieronder gespecificeerd in de rubriek CONTACT OPNEMEN. Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij uw persoonlijke gegevens niet langer mogen delen met onze gelieerde ondernemingen en/of derde partners voor hun marketingdoeleinden, en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij zullen trachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan uw verzoek(en) te voldoen. Merk op dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van onze filialen waarmee wij uw informatie al hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum dat wij uw afmeldingsverzoek implementeren). Houd er ook rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketing-gerelateerde berichten van ons, wij u nog steeds belangrijke transactionele en administratieve berichten kunnen sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

Retentie

MUDMASKY zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, of zoals door de wet is toegestaan. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, zal Mudmasky redelijke maatregelen nemen om de gegevens veilig te wissen.

Cookiebeleid

Mudmasky.com maakt gebruik van “cookie”-technologie. Een cookie is een heel klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan opslaan om uw informatie en instellingen te bewaren. Wanneer u inlogt, vertelt de cookie ons of u ons al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent. Het traceert geen persoonlijke informatie, geeft ons niet de middelen om contact met u op te nemen, haalt geen informatie uit uw computer en levert geen virussen. Bovendien worden uw adres- of kredietkaartgegevens nooit in een cookie opgeslagen. Cookies zijn voor ons simpelweg de meest efficiënte manier om u een plezierige online winkelomgeving te kunnen bieden.

Privacy van kinderen

MUDMASKY staat toe dat kinderen onder de dertien jaar op onze site surfen. Als u jonger bent dan dertien jaar, mag u ons echter geen persoonlijke informatie verstrekken. Deze site is niet gericht op kinderen jonger dan dertien jaar en we verzamelen op de site niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Als wij ontdekken dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie van een bezoeker jonger dan dertien jaar op de site hebben ontvangen, zullen wij die informatie uit onze bestanden verwijderen.

Wettelijke aansprakelijkheid

Wij zullen persoonlijke informatie delen als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de toegang, het gebruik, de bewaring of de openbaarmaking van dergelijke informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke wet, voorschrift, juridische procedure, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding, of een verzoek van wetshandhavings- of overheidsinstanties.

Updates

Dit Privacybeleid kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer te geven. Wij zullen een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en aan het einde van het Beleid aangeven wanneer het voor het laatst werd bijgewerkt.

Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@mudmasky.com of telefonisch op +31 6 83 83 87. U kunt ook schrijven naar:

Mousavi Skincare B.V.
Westplein 12
3016BM, Rotterdam
NEDERLAND

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2021

Summer-Sale discount!Get 10% off with couponcode: Summer10
0

INGREDIENTS

AQUA/ WATER, KAOLIN, PENTYLENE GLYCOL, BENTONITE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, XANTHAN GUM, GLYCERYL CAPRYLATE, NYMPHAEA CAERULEA (BLUE LOTUS) FLOWER WATER, PROPYLENE GLYCOL, GUAIAZULENE, GLYCERIN, BAKUCHIOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, PERILLA FRUTESCENS (PERILLA) LEAF EXTRACT, PUNICA GRANATUM (POMEGRANATE) FLOWER EXTRACT, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, TERMINALIA FERDINANDIANA (KAKADU PLUM) FRUIT EXTRACT.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Pentylene Glycol, Coco-Caprylate, Lecithin, Sodium Polyacrylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrolyzed Collagen, Rosa Damascena (Damask Rose) Flower Water, Propylene Glycol, Crambe Maritima Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Perilla Frutescens (Perilla) Leaf Extract, Punica Granatum (Pomegranate) Flower Extract, Terminalia Ferdinandiana (Kakadu Plum) Fruit Extract, Himanthalia Elongata Extract, Crithmum Maritimum Extract, Gigartina Stellata Extract (Algae Extract), Laminaria Saccharina Extract, Palmaria Palmata Extract.

INGREDIENTS

AQUA/WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-8 STEARATE, SORBITOL, CARBOMER, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, MOROCCAN LAVA CLAY, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, SODIUM LACTATE, LACTIC ACID, SERINE, UREA, SODIUM CHLORIDE, ALLANTOIN, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, ARNICA MONTANA (ARNICA) FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX (IVY) EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT, PARIETARIA OFFICINALIS (PELLITORY) EXTRACT, SAMBUCUS NIGRA (ELDERBERRY) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL, CI 75810/ CHLOROPHYLLIN-COPPER COMPLEX.

INGREDIENTS

Aqua, Glycerin, Betaine, Rosa Damascena Flower Water, Caprylic/Caprictriglyceride, Butyrospermum Parkii Butter, Coco-Caprylate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Lepidium Sativum Sprout Extract, Silica, Kaolin, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Punica Granatum Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Peg-35 Castor Oil, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Alcohol Denat., Ascorbyl Tetraisopalmitate, Lecithin, Guaiazulene, Polysorbate 20, Calcium Pantothenate, Inositol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Biotin.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Glycerin, Coco-Caprylate, Sodium Polyacrylate, Illite, Lecithin, Phenoxyethanol, Actinidia Chinensis (Kiwi) Seed, Camellia Sinensis (Tea) Leaf, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Glycine Soja (Soybean) Oil, Vaccinium Corymbosum (Blueberry) Fruit Extract, Lycium Barbarum (Goji Berry) Fruit Extract, Citric Acid, Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Potassium Sorbate, Beta-Carotene, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, Tocopherol.

INGREDIENTS

Aqua, Acacia Senegal Gum, Coffea Arabica Seed Extract, Carrageenan, Dimethylimidazolidinone Rice Starch, Glycerin, Xylitylglucoside, Moroccan Lava Clay, Anhydroxylitol, Polyglyceryl-4 Laurate/Succinate, Phenoxyethanol, Xylitol, Ethylhexylglycerin, Glucose, Parfum, Propylene Glycol, Horse Chestnut Seed Extract, Alcohol Denat., Polysorbate 20, Tocopherol, Linoleic Acid, Retinyl Palmitate, Hypericum Perforatum Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract, Tilia Cordata Flower Extract, Biotin.

INGREDIENTS

AQUA/WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PEG-8 STEARATE, SORBITOL, MOROCCAN LAVA CLAY, CARBOMER, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM HYDROXIDE, PROPYLENE GLYCOL, SACCHAROMYCES/COPPER FERMENT, SACCHAROMYCES/IRON FERMENT, SACCHAROMYCES/MAGNESIUM FERMENT, SACCHAROMYCES/SILICON FERMENT, SACCHAROMYCES/ZINC FERMENT, LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE, CUCUMIS SATIVUS (CUCUMBER) FRUIT EXTRACT, ARNICA MONTANA (ARNICA) FLOWER EXTRACT, HEDERA HELIX (IVY) EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS (MALLOW) FLOWER EXTRACT, PARIETARIA OFFICINALIS (PELLITORY) EXTRACT, SAMBUCUS NIGRA (ELDERBERRY) FLOWER EXTRACT, PHENOXYETHANOL.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Caprylyl Glycol, Macadamia Integrifolia (Macadamia) Seed Oil, Phospholipids, Carbomer, Moroccan Lava Clay, Tocopherol, Glycerin, Glycine Max (Soybean) Sterols, Stearic Acid, Parfum/ Fragrance, Safflower Oil/palm Oil Aminopropanediol Esters, Squalane, Sodium Hydroxide, Carnosine.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Coco-caprylate, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Lecithin, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Phenoxyethanol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Octocrylene, Caprylyl Glycol, Beta Vulgaris Root Extract, Fructooligosaccharides, Moroccan Lava Clay, Fragrance/ Parfum, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Water, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Coco-caprylate, Glycerin, Sodium Polyacrylate, Lecithin, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Phenoxyethanol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Butylene Glycol, Octocrylene, Caprylyl Glycol, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Fructooligosaccharides, Moroccan Lava Clay, Parfum/ Fragrance, Sodium Hyaluronate.

INGREDIENTS

Water/aqua, Cetearyl Alcohol, Behenoyl Pg-Trimonium Chloride, Coco- Glucoside, Moroccan Lava Clay, Ceteareth-20, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Citric Acid, Fragrance/parfum, Hexylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Sodium Benzoate, Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil, Potassium Sorbate, Propylene Glycol, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Ethylhexyl Stearate, Cetyl Alcohol, C13-15 Alkane, Glycerin, Steareth-2, Steareth-21, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Carnosine, Parfum/ Fragrance , Tocopheryl Acetate, Carbomer, Moroccan Lava Clay, Propylene Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Phenethyl Alcohol.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Pentylene Glycol, Coco-Caprylate, Lecithin, Sodium Polyacrylate, Caprylic/capric Triglyceride, Hydrolyzed Collagen, Rosa Damascena Flower Water, Propylene Glycol, Crambe Maritima Extract, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Himanthalia Elongata Extract, Crithmum Maritimum Extract, Gigartina Stellata Extract, Laminaria Saccharina Extract, Palmaria Palmata Extract.

INGREDIENTS

Aqua, Montmorillonite, Bentonite, Moroccan Lava Clay, Camellia Sinensis, Polysorbate 20, Maris Sal, Betaine, Bambusa Arundinacea Stem Extract, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Xanthan Gum, Citric Acid, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Hypoallergenic Parfum, D-Alpha- Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol, Cucumis Sativus Fruit Extract, Arnica Montana Flower Extract, Hedera Helix Extract, Malva Sylvestris Flower Extract, Parietaria Officinalis (Pellitory) Extract, Sambucus Nigra Extract.

INGREDIENTS

Aqua/ Water, Glycerin, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Polysorbate 20, Carbomer, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol,

Sodium Hydroxide, Allantoin, Propylene Glycol, Sodium Gluconate, Hypericum Perforatum (St. John's Wort) Extract, Anthemis Nobilis Flower Extract, Calendula Officinalis (Calendula) Flower Extract, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Tilia Cordata (Linden) Flower Extract, Chlorophyllin-copper Complex (Ci 75810).

INGREDIENTS

WATER/AQUA, BEHENOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE, CETEARYL ALCOHOL, COCO-GLUCOSIDE, MOROCCAN LAVA CLAY, CETEARETH-20, ETHYLHEXYL STEARATE, GLYCERIN, CITRIC ACID, PANTHENOL (PROVITAMIN B5), HEXYLENE GLYCOL, PHENETHYL ALCOHOL, CAPRYLYL GLYCOL, SODIUM BENZOATE, CASTOR OIL, ARGANIA SPINOSA (ARGAN) KERNEL OIL, POTASSIUM SORBATE, PROPYLENE GLYCOL, HYPERICUM PERFORATUM (ST. JOHN'S WORT) EXTRACT, ANTHEMIS NOBILIS FLOWER EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS (CALENDULA) FLOWER EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT, TILIA CORDATA (LINDEN) FLOWER EXTRACT, CENTAUREA CYANUS (CORNFLOWER) FLOWER EXTRACT.

JOU WINKELWAGEN
  • No products in the cart.